Go to Top

Færøerne

Færøerne oplever i disse dage en sand revolution, når man taler kultur, sang og gamle traditioner.

Ser du, Færøerne er trods alt et meget lille land og har alligevel en meget selvstændig identitet.

Mange verdenskendte kunstnere har besøgt Færøerne og end mere vigtige er det at mange af verdens kendte kunstnere er fra Færøerne. I betragtning af den temmelig begrænsede befolkning, er der forholdsvis mange sangere, der har gjort en international karriere. Historisk set har sang været en del af traditionerne og det unikke sprog blev bevaret gennem tiderne gennem sang.

eivor faroe islands Færøerne

eivor | færøerne

En af Færøernes mest kendte sangere er Eivør, som udtales [ˈaivœɹ ˈpɔlsˌdœʰtəɹ].  Hendes specielle stemme og sang bringer de gamle traditioner tilbage til livs, og dette har fanget manges interesse, både lokalt på Færøerne og på verdensplan.

Nogle af hendes mest populære sang video’er er  May it Be and Do Not Weep.

Men Færøerne er mere end blot sang. I 2007 foranstaltede National Geographic (National Geographic Traveler og National Geographic Center for Su­stain­able Destinations) en om­fat­tende undersøgelse af 111 for­skellige øsamfund over hele verden. Et panel bestående af 522 velberejste eksperter i bæ­re­dygtig turisme skulle vur­dere disse øer og sætte dem i rækkefølge på en liste med de mest uspolerede øverst. Færøerne blev placeret som verdens mest indbydende rejsemål.

Med en topplacering foran Azorerne, Lofoten og Island og ek­so­ti­ske øer som Bermuda og Hawaii fik Færøerne disse kommentarer fra panelet: „Dejlige, uspolerede øer – en fryd for den rejsende.“ Øerne opnåede høje karakterer for sin bevarelse af naturen, historisk arkitektur og national stolthed.

National Geographic Traveler valgte især små og middelstore øer eller øgrupper, men gjorde nogle få undtagelser med større og ensartede lande som Island og Tasmanien. Tidsskriftet bad eksperterne vurdere øerne, som de kendte, ud fra 6 forskellige kriterier: Miljømæssig og økol­ogisk kvalitet, social og kulturel helhed, historiske byg­nings­værkers tilstand og ar­kæo­logisk interesse, æstetisk tiltrækning, ansvarlig styring af turismen og fremtidsudsigterne. Her er et uddrag af ekspert­pa­nelets ud­talelse:

”Prægtigt, is­skabt lands­skab med usand­synligt stej­le skræn­ter. Kun lidt fladland. Et sam­men­hængende lokal­sam­fund, absolut færøsk, ikke dansk, med sit eget sprog. Egen byg­nings­­kultur helt ned til græs­tagene, fornuftigt bevaret og værnet.  Eventyrlystne og vel­in­for­merede turister.”